Tag Archives: udruzenje nezavisnih umetnika

2. Međunarodni konkurs malog formata

UNU Novi Sad raspisuje 2. Međunarodni konkurs malog formata u disciplinama: crtež, grafika, slika i fotografija.

Maksimalna veličina radova: A4. Kotizacija za učešće se plaća 500.00 din. (bez obzira na broj poslatih radova) na račun udruženja: 160-388507-10 sa naznakom: kotizacija za konkurs, primalac UNU Novi Sad. Prijavu treba popuniti štampanim slovima i poslati zajedno sa uplatnicom i radovima.

Učesnici iz inostranstva ne plaćaju kotizaciju. Učesnik ima pravo da učestvuje sa dva rada. Nakon konkursa sledi žiriranje, gde će komisija sastavljena od akademskim umetnika odabrati najbolje radove i dodeliti diplome i prigodne nagrade.

Dostavljeni radovi se ne vraćaju autorima, već postaju deo legata UNUNS-a.

Ideja same izložbe je da se održi na više različitih mesta radi popularizacije i afirmacije samih autora i njihovih radova, kao i da se na svakih pet godina pravi retrospektivna izložba svih radova u proteklih pet godina.

Organizatori se obavezuju da redovno obaveštavaju učesnike o svim izložbama vezanim za ovaj konkurs i da svim učesnicima pošalju katalog u digitalnom formatu.

Rok za dostavu radova je: 15.08.2014.

Prijavu treba ispuniti štampanim slovima i poslati zajedno sa radovima na adresu:

UNU Novi Sad, 21000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 26/10 (sa naznakom: za konkurs).

*Napomena: Fotografije slati izrađene.

UNUNS – Prijava za konkurs