7. MEĐUNARODNI KONKURS MALOG FORMATA

UNU Novi Sad raspisuje
7. MEĐUNARODNI KONKURS MALOG FORMATA
Tema: „Na početku 21. veka“ u disciplinama: grafika, crtež, slika, i fotografija.

Sve četiri discipline se podjednako boduju, uručuju se diplome istaknutim autorima i dodeljuju se tri nagrade za najbolje radove.

Konkurs uključuje i kombinovane tehnike, monotipije, kolaže,.. ali NE uključuje digitalne printove, arhitektonske i dizajnerske radove.

Učesnik ima pravo da učestvuje sa najviše dva rada.
Maksimalna veličina radova je A4.

Pošaljite fotografije radova i popunjenu prijavu na selekciju do 30. juna 2019. na e-mail: unu.novisad@gmail.com

Autori koji prođu selekciju uplaćuju kotizaciju i šalju radove na adresu: UNU Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 26/10, 21000 Novi Sad.

Rezultati selekcije će biti objavljeni najkasnije do 31. avgusta.
Krajnji rok za uplate i dostavljanje radova je 30. jul 2019.

Kotizacija za učešće se plaća 1000.00 din. (bez obzira na broj poslatih radova) na račun udruženja: 160-388507-10 sa naznakom: kotizacijazakonkurs, primalac: UNUNoviSad. Prijavu treba popuniti štampanim slovima i poslati zajedno sa uplatnicom i radovima na adresu: UNU Novi Sad, 21000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 26/10 (sa naznakom: za konkurs).

Učesnici iz inostranstva ne plaćaju kotizaciju.

Radovi koju prođu selekciju biće žirirani od strane međunarodnog stručnog žirija u sastavu:
Svetlana Suzdaljceva, akademski slikar (Pokrov – Rusija), Ljiljana Maksimović, istoričar umetnosti (Beograd – Srbija), Adnan Hozo, akademski grafičar (Sarajevo – BIH) i Vladimir Červenka, akademski fotograf (Sr. Karlovci – Srbija).

Žiri će dodeliti tri nagrade za najbolje radove i uručiće diplome istaknutim autorima.

Rezultati žiriranja biće objavljeni najkasnije do 1. septembra 2019.

Dostavljeni radovi se ne vraćaju autorima, već postaju deo legata UNUNS-a. Legat UNUNS-a čini nedeljivu celinu i predstavlja poprečni presek likovne scene 21. veka.

Organizatori se obavezuju da redovno obaveštavaju učesnike o svim izložbama vezanim za ovaj konkurs putem sajta, e-maila ili facebook stranice. Planira se izrada digitalnog i štampanog kataloga.

Otvaranje 7. međunarodne izložbe malog formata UNUNS-a biće u septembru 2019. godine u galeriji „DKV“, Braće Ribnikara br. 5 u Novom Sadu. Prijavu možete preuzeti ovde.